تصفیه فاضلاب صنعتی به روش CPI

تصفیه فاضلاب صنعتی به روش CPI , ایمهوف تانک , اسمز معکوس در این مدل، جداسازی چربی و روغن به وسیله صفحات داری موج خمیده انجام می شود. جداسازهای صفحه ای بخاطر جداسازی قطرات روغن بزرگتر از 0.600 cm با بیشترین بازدهی طراحی شده اند. در عمل به اثبات رسیده است که جداسازی ذرات 0.600 cm، عمدتا باعث بدست امدن خروجی با غلظت روغن آزاد غیر امولسینه زیر 10 mg/lit می شود. مدل جداسازی روغن به روش cpi می تواند دستی و یا توسط اسكیمر روی سطح انجام گردد.

تصفیه فاضلاب صنعتی به روش DAF

در سیستم شناورسازی با هوای محلول(DAF)، هوا به همراه چندین اتمسفر فشار در فاضلاب حل شده، سپس فشار تا حد فشار اتمسفر کم می شود.نتیجتا حباب های کوچک هوا از محلول آزاد شده به سطح حوضچه حرکت کرده و ذرات سبک مثل چربی و روغن را همراه خود به سطح راهبری می دهند و به وسیله پاروهای کف روب جمع آوری می در از مواد منعقد كننده قبل ازورود جریان به قسمت شناور سازی استفاده می شود تزریق بسته می شوند فلكولاتور مخازن انعقاد و دلمه سازی صورت می گردد

`
دانلود کاتالوگ

تهرانسر-خیابان هفتم بلوار اصلی ( قهرمانی )-ساختمان پارسه-واحد 29
تلفن : 46-44569945(21) 98+
فکس : 44596738 (21) 98+
همراه : 9121872360 98+
ایمیل : info@psne.ir