چارت سازمانی شرکت مهندسین پالود صنعت نیکان

شرکت  مهندسین  پالود صنعت نیکان , سپتیک تانک , اسمزمعکوسRO , انعقادولخته سازی , ایمهوف تانک
`
دانلود کاتالوگ

دفتر مرکزی: کیلومتر 9 جاده مخصوص ( تهران - کرج ) - بلوار اصلی تهرانسر - نبش خیابان ششم - ساختمان ایرانیان - واحد 8
تلفن : 20 - 44566419 (21) 98+
فکس : 44513120 (21) 98+
همراه : 9121872360 98+
ایمیل : info@psne.ir