کلرزن نمکی

در سالهای اخیر توجه و فشارهای قانونی و زیست محیطی زیادی به استفاده از فناوری های دوستدار محیط زیست در زمینه تصفیه آب و فاضلاب وارد شده است . فناوری الکتروشیمیایی نقش مهمی در رویکرد فناوری پاک ، به دور از آلودگی دارد . این روش از روشهای رو به توسعه است که در سالیان اخیر در تصفیه فاضلابهای صنعتی و فاضلابهای حاوی آلاینده¬های آلی مورد توجه قرار گرفته است.

اهداف فناوری الکتروشیمیایی در حفاظت از محیط زیست :

• جلوگیری از آلودگی
• بازیافت مواد با ارزش(رسوب فلزات گرانبها)
• کنترل آلودگی
• جلوگیری از خوردگی
• حذف آلاینده ها( یون فلزات ، مواد آلی و معدنی)
• گندزدایی آب (کلر زنی ، ازن زنی )

مزایای فناوری الکتروشیمیایی :

• بهره برداری آسان
• سازگاری با محیط زیست (الکترون واکنشگری پاک)
• کنترل موثر نرخ انتقال الکترون (شدت جریان)
• فرایند با شدت جریان می¬تواند شروع یا به پایان برسد
• در شرایط وخیم از نظر دما و فشار اغلب می¬توان از این روش استفاده کرد
• عدم نیاز به تجهیزات پیشرفته
• مدت زمان ماند کوتاه
• کاهش حجم لجن تولیدی
• امکان افزودن مواد شیمیایی جهت بالا بردن عملکرد سیستم

روشهای الکتروشیمیایی :

توسعه ، طراحی و کاربرد فناوری الکتروشیمیایی در آب و فاضلاب بر روی روشهای ترسیب الکتروشیمیایی، شناورسازی ، انعقاد الکتروشیمیایی ، اکسیداسیون و احیا و فتوالکتروشیمیایی تمرکز کرده است .

الکترولیز

الکترولیز یا برق¬کافت سدیم کلرید مذاب ، یک منبع صنعتی تهیه فلز سدیم و گاز کلر است .روشهای مشابهی برای تهیه دیگر فلزات فعال، مانند پتاسیم و کلسیم بکار می¬روند . اما چنانکه بعضی از محلول¬های آبی را برق¬کافت کنیم ، آب بجای یونهای حاصل از ماده حل شده در واکنشهای الکترودی دخالت می-کند. از این رو یونهای حامل جریان لزوما بار خود را در الکترودها خالی نمی¬کنند. مثلا در برق¬کافت محلول آبی سدیم کلراید، یونهای سدیم به طرف کاتد و یونهای کلراید به طرف آند حرکت می¬کنند، اما بار این هر دو یون با اشکال تخلیه می¬شود.

عوامل موثر بر سامانه الکترولیز نمک طعام :
جنس الکترود :

ماهیت الکترود در اکسایش الکتریکی بر روی بازده اکسیداسیون آلاینده¬های آلی تاثیرگذار است.

pH:

در اکسیداسیون الکتریکی ، pH بر روی گونه¬های فعال کلر تاثیرگذار است .

شدت جریان :

شدت جریان به عنوان فاکتور مهم در فرایند الکتروشیمیایی شناخته می¬شود. زیرا نرخ واکنش را می¬توان با این فاکتور کنترل کرد. افزایش شدت جریان (تعداد الکترون جابجا شده ) منجر به افزایش انتقال الکترون از ماده اکسید شونده می¬شود. اکسید شونده می¬تواند ماده آلی یا کلراید باشد که در هر دو صورت نرخ اکسیداسیون ماده آلی افزایش می¬یابد. در حالت اول اکسیداسیون مستقیم و در حالتی که کلراید اکسید شود ، اکسیداسیون غیر مستقیم از طریق افزایش تولید کلر صورت می¬گیرد.

مدت زمان ماند :

مدت زمان ماند عامل عملیاتی است. از نظر میزان مصرف انرژی مدت زمان ماند بسیار حائز اهمیت است .زیرا در یک سل الکتروشیمیایی مصرف انرژی تابع مدت زمان ماند است . در مجموع این عامل از لحاظ اقتصادی بیشتر حائز اهمیت است و از لحاظ فنی بسته به انتظار از سامانه می¬تواند متغیر باشد. گاهی حداکثر راندمان و گاهی بهینه کردن مصرف انرژی مد نظر می¬باشد و در هر صورت بسته به هدف تصفیه تعیین می¬شود.

غلظت نمک :

شوری یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در تولید کلر آزاد می¬باشد. در واقع افزایش غلظت نمک از طرفی باعث افزایش هدایت پذیری محلول و کاهش مقاومت محلول و کاهش انرژی مصرفی می¬باشد و از طرفی مقدار کلرید بیشتری را فراهم می¬کند که با اکسید در مجاورت آند مقدار کلر آزاد بیشتری تولید می¬کند. لذا اکسیداسیون الکتریکی غیر مستقیم آلاینده¬های آلی را بخاطر افزایش تولید کلر آزاد بهبود می¬بخشد .

فاصله الکترود :

فاصله الکترودها در تولید کلر آزاد (اکسید کننده) تاثیرگذار است . افزایش فاصله الکترودها در واقع باعث افزایش افت پتانسیل اهمی (افت پتانسیلی است که به خاطر مقاومت محلول اتفاق می¬افتد ) می¬شود که منجر به افزایش انرژی مصرفی می¬گردد

درجه حرارت :

بی شک دما از عوامل موثر بر سرعت واکنش الکتروشیمی است . چراکه با کم شدن دما و کاهش میزان خروج کلر آزاد از سیستم ، میزان غلظت کلر محلول روندی صعودی دارد .

شرکت مهندسین پالود صنعت پکیج کلرزن نمکی را در دو نوع پیوسته و ناپیوسته ارائه می دهد. پکیج های ناپیوسته دارای راهبری آسان تر و هزینه کمتری نسبت به پکیج پیوسته می باشد.

`
دانلود کاتالوگ

تهرانسر-خیابان هفتم بلوار اصلی ( قهرمانی )-ساختمان پارسه-واحد 29
تلفن : 20 - 44566419 (21) 98+
تلفن : 46-44569945(21) 98+
فکس : 44596738 (21) 98+

ایمیل : info@psne.ir