ازن ژنراتور

وقتی هوا از میان دو الکترود با ولتاژ بالا عبور نماید ازن تشکیل می شود. ضمنا در واکنش های فتوشیمیایی هوا نیز تولید می گردد و یکی از ترکیبات اسموگ می باشد. یک گاز آبی رنگ سمی است و بوی تند و زننده ای دارد. در غلظت 0/25 میلی گرم در لیتر هوا برای سلامتی زیان آور و بیشتر از 1 میلی گرم در لیتر هوا بسیار خطرناک است.
ازن یک اکسید کننده قوی است که در تصفیه آب برای گندزدایی و کنترل رنگ، مزه، و بو بکار می رود. گاز ازن بی ثبات بوده و در چند دقیقه ناپدید می شود و باقی مانده ای در آب باقی نمی گذارد تا اثر گندزدایی آن در آب برای مدتی ادامه یابد. بهمین دلیل، مسئولین گندزدایی آب هیچ روش ساده ای برای تشخیص اینکه ازن کافی به آب اضافه شده تا عوامل بیماری زا را از بین ببرد در اختیار ندارند. تجزیه ی میکروبی نمونه های قبل و بعد از افزایش ازن به آب تنها وسیله کنترل کارایی و موثری ازن است.
در آمریکا ازن را برای گندزدایی آب های شرب و از بین بردن بو و مزه بکار می برند در صورتی که در اروپا، بیشتر در فرانسه، مصرف اصلی و عمده ازن، گندزدایی آب های آشامیدنی می باشد. انرژی خیلی زیادی برای تهیه ازن لازم است و بالا رفتن قیمت الکتریسیته هزینه تولید آنرا افزایش می دهد.

`
دانلود کاتالوگ

تهرانسر-خیابان هفتم بلوار اصلی ( قهرمانی )-ساختمان پارسه-واحد 29
تلفن : 46-44569945(21) 98+
فکس : 44596738 (21) 98+
همراه : 9121872360 98+
ایمیل : info@psne.ir