تصفیه پساب صنایع دارویی

تصفیه پساب صنایع دارویی

فاضلاب صنایع دارویی یکی از انواع فاضلاب های صنعتی خاص می باشد که با توجه به نوع و گستره داروهای تولید در هر کارخانه ماهیت فاضلاب تولیدی نیز متفاوت و متغییر است. همچنین ترکیبات و آلاینده هایی در پساب صنایع دارویی دیده می شود که به طور معمول در سایرپساب های صنعتی وجود ندارد نظیر ترکیبات آنتی بیوتیک و یا ترکیبات آلی خاص که در فرایند تولید به کار می روند. از این رو طراحی و اجرای یک سیستم تصفیه فاضلاب کارامد و بهینه مستلزم شناخت کامل ماده دارویی تولیدی و مشخصات دقیق فاضلاب تولیدی از نظر کمی و کیفی می باشد. با توجه به ماهیت خاص فاضلاب صنایع داروسازی معمولا از روش های تصفیه تلفیقی شیمیایی - بیولوژیکی و همچنین از روش های تصفیه پیشرفته برای این دسته از فاضلاب ها استفاده می شود.

منابع تولید فاضلاب

1. پساب تولیدی از فرآیندهای ساخت ( آنتی بیوتیک ، ویتامین و ...)
2. پساب مواد شیمیایی
3. پساب کندانسورها
4. شستشوی آزمایشگاه و وسایل
5. ....

روشهای تصفیه

1. تصفیه فیزیکی (Reverse Osmosis ، Dialysis ، Electrodialysis، Evaporation ،Granular ActivatedCarbon Adsorption ، Filtration ، Sedimentation ،Flocculation )
2. تصفیه شیمیایی( Ion-Exchanger ، Neutralization ، Oxidation & Reduction )
3. تصفیه حرارتی (Incinerator ، Pyrolysis )
4. تصفیه بیولوژیکی( Activated Sludge ، Aerated Lagoons ، Anearobic Digestion )

`
دانلود کاتالوگ

دفتر مرکزی: کیلومتر 9 جاده مخصوص ( تهران - کرج ) - بلوار اصلی تهرانسر - نبش خیابان ششم - ساختمان ایرانیان - واحد 8
تلفن : 20 - 44566419 (21) 98+
فکس : 44513120 (21) 98+
همراه : 9121872360 98+
ایمیل : info@psne.ir