جار تست و خدمات آزمایشگاهی

شرکت مهندسین پالود صنعت نیکان مفتخراست که در زمینه تصفیه آب و فاضلاب از آزمایشات روز دنیا بهره می برد
یکی از این آزمایشات ،جار تست است که به اختصار به شرح آن می پردازیم:
برای تعیین میزان ماده منعقد کننده و همچنینph بهینه برای عمل انعقاد،از آزمایش جار استفاده میشود.
دستگاه جار از 6بشر تهیه شده است که از نمونه مورد نظر به طور مساوی در تمامی بشرها ریخته،ph را به ترتیب2،4،6،8،10،12 درنظر میگیریم به هر بشر به مقدار مساوی از ماده منعقد کننده وکمک منعقد کننده مورد نظر ریخته میشود. ودر مدت 20 دقیقه بشر ها هم زده میشود بعد از این مدت،آب را به استوانه های مدرج انتقال داده و منتظر ته نشین شدن آنها میشویم.بهترین جواب ،بیشترین رسوب تشکیل شده وزلال ترین محلول روبی میباشد.به این ترتیبphبهینه معلوم میشود.
مهندسین پالود صنعت نیکان به عنوان یکی از پیشروترین شرکت ها در زمینه تصفیه آب و فاضلاب در صدد بهینه سازی عمل انعقاد ولخته سازی در فرایند های شیمیایی در تصفیه آب و فاضلاب میباشد مواد منعقد کننده در صنعت تصفیه که شرکت مهندسین پالود صنعت نیکان از انها وبا بهترین کیفیت ممکن بهره میگیرد عبارتنداز:
1- مواد منعقد کننده آلومینیوم دارکه خود شامل گروه های زیر میباشد
- سولفات آلومینیوم:نام تجاری این ماده آلوم یا زاج سفید میباشد.با اضافه کردن به آب یا به کربنات کلسیم و آب واکنش داده و هیدروکسید آلومینیوم ایجاد میکند که هیدروکسید آلومینیوم مرکزی برای تجمع موادکلوییدی بدون بارشده و لخته های درشت تر ایجاد میکند.درصورت ناکافی بودن قلیاییت محیط برای ایجاد هیدروکسیدآلومینیوم از آب آهک و کربنات سدیم استفاده میشود چون h+مانع تشکیل هیدروکسید آلومینیوم می شود.عیب مهم استفاده از زاج ایجاد سختی کلسیموco2 میباشد.
- آلومینات سدیم:این ترکیب هم در اثر واکنش با بی کربنات ایجاد هیدروکسید آلومینیوم میکند. به علت خاصیت قلیایی،احتیاج به مصرف باز اضافی ندارد
2- مواد منعقد کننده آهن دارکه شامل سه گروه میباشند
- سولفات فرو:با ایجاد هیدروکسید آهن3 باعث انعقاد ذرات کلوییدی میشودو همراه آهک هیدراته مصرف میشود
- سولفات فریک:میتواند همراه یا بدون آهک هیدراته مصرف شودواز لحاظ اقتصادی ارزانتراززاج سفید است.
مزیتش نسبت به زاج این است که در میدان وسیعی ازphعمل میکند زمان لازم برای تشکیل لخته ها کمتر است و لخته ها درشت تر و وزین تر هستند.
با استفاده از سولفات فریک در phحدود9 منگنز موجود درآب حذف میشود و باعث از بین رفتن طعم وبو آب میشود.
- کلروفریک:از پرمصرف ترین منعقد کننده ها ست وبه صورت پودر ،مایع،بلور به فروش میرسددر اثر واکنش با بی کربنات کلسیم یا هیدروکسید کلسیم ایجاد هیدروکسید آهن3 میکند که مرکزی برای تجمع مواد کلوییدی به شمار می آید. کمک منعقد کننده ها عبارتند از:
- کربنات سدیم: باتثبیت آب و افزایش یون هایoh- عمل انعقاد را بهبود میبخشد مخصوصا اگر منعقد کننده مورد مصرف زاج باشد
- آهک هیدراته: برای جبران کمبود قلیاییت محیط و از بین بردن co2 وکاهش سختی آب استفاده میشود
- گاز کلر: ازبین بردن مواد آلی موجود درآب عامل ممانعت کننده در انعقاد هستند مصرف میشود.
- پلی الکترولیت ها: دارای خواص پلیمر و الکترولیتی بوده و میتواند اندازه لخته ها را درشت نماید. ازدیگر
موارد مورد استفاده،سیلیس،سدیم سیلیکات،بتنونیت(عامل پلاسیسیته کردن سرامیک) میباشد.

`
دانلود کاتالوگ

تهرانسر-خیابان هفتم بلوار اصلی ( قهرمانی )-ساختمان پارسه-واحد 29
تلفن : 46-44569945(21) 98+
فکس : 44596738 (21) 98+
همراه : 9121872360 98+
ایمیل : info@psne.ir