تصفیه بی هوازی UAFB

تصفیه بی هوازی UAFB, سپتیک تانک , اسمزمعکوسRO , انعقادولخته سازی , ایمهوف تانک

راکتورها ی UAFB دارای فرآیند هضم چند مرحله ای و با اختلاط کامل در رشد معلق بوده که از نوع فرآیند دوگانه بی هوازی تماسی و لجنی لایه ای با جریان رو به بالا می باشد.
در سیستم UAFB عمل تجزیه مواد آلی و غیر آلی در غیاب اکسیژن بوسیله باکتریهای بی هوازی انجام میگیرد و در آن از هیچگونه انرژی خارجی استفاده نمی شود.
از دیگرخصوصیات مهم سیستم ها ی UAFB ، تولید لجن اندک است که با توجه به مشکلات مربوط به تصفیه و دفع لجن ، امتیاز بسیار مثبتی نسبت به دیگر روشهاست.
در راکتور UAFB ، آکنه هایی از جنس پلاستیک یا P.V.C برای رشد و تکثیر میکروارگانیسم ها که معمولاً بسیار سریع می باشد به وجود می آورند. میزان کاهش BOD و COD در این سیستم ها ( 80 الی 90 درصد ) می باشد .
از آنجائیکه راکتور بی‌هوازی از نوع UAFB در تثبیت مواد آلی نقش بسیار اساسی دارد از رایج‌ترین نوع فرآیند بی‌هوازی رشد معلق در تصفیه فاضلاب می‌باشد. در فرآیند پیش تصفیه UAFB از هیچگونه مواد افزودنی استفاده نشده و حتی بواسطه تولید گاز متان از این روش می‌توان تولید انرژی نمود.
زمان ماند فاضلاب در راکتور UAFB با توجه به غلظت آن حدود ۱۳-۱۲ ساعت است. سیستم UAFB نسبت به سیستمهای قدیمی و متعارف بی‌هوازی به فضای کمتری نیاز دارد.

`
دانلود کاتالوگ

تهرانسر-خیابان هفتم بلوار اصلی ( قهرمانی )-ساختمان پارسه-واحد 29
تلفن : 46-44569945(21) 98+
فکس : 44596738 (21) 98+
همراه : 9121872360 98+
ایمیل : info@psne.ir