تصفیه بی هوازی FBR

تصفیه بی هوازی FBR, سپتیک تانک , اسمزمعکوسRO , انعقادولخته سازی , ایمهوف تانک

فرایند FBR یا راکتور بی هوازی با بستر سیال در جریان مایع با سرعت رو به بالا می باشد. و این سرعت با برگشت پساب خروجی فراهم می شود. و حدوداً 100% انبساط بستر را مهیا می کند.
در فرایند FBR از مواد بستری از قبیل ماسه ، رزین آنیونی و کاتیونی وكربن فعال استفاده می شود. کربن فعال در بسیاری از فرایند های بی هوازی FBR برای تصفیه جریان مواد زائد استفاده می شود.
دلیل محدود بودن استفاده از کربن فعال در هزینه بالای آن است. ولی استفاده از آن ضروری است. در این فرایند بخاطر تشکیل بیوفیلم نازک، جامدات کمتر در آن قرار می گیرند، به همین دلیل برای فاضلاب های صنعتی با COD محلول استفاده می شود. با مهار بیوفیلم در راکتور، جامدات حاصل از جدا شدن بیوفیلم، کم می شوند. با جمع شدن بیومس روی مواد FBR، چگالی خالص ذرات کم می شود و ذرات به بالای راکتور می روند. ، حذف جامدات به صورت دوره ای می تواند غلظت TSS را کم کند.و این ذرات به FBR بر گردانده می شود.

`
دانلود کاتالوگ

تهرانسر-خیابان هفتم بلوار اصلی ( قهرمانی )-ساختمان پارسه-واحد 29
تلفن : 46-44569945(21) 98+
فکس : 44596738 (21) 98+
همراه : 9121872360 98+
ایمیل : info@psne.ir