تصفیه فاضلاب های تولید کاغذ و مقوا

تولید و ساخت کاغذ از خمیر کاغذ، صنعتی است که با مصرف آب زیاد همراه بوده و طی دو مرحله انجام می شود:
1. تبدیل مواد خام به خمیر کاغذ به کمک هضم با مواد شیمیایی
2. تبدیل خمیر به کاغذ
ماده ی خام به کار رفته در این صنعت عمدتا سلولز می باشد که از چوب، کاغذهای قدیمی، کنف، ساقه برنج و گندم ، خیزران (بامبو)، تفاله ی نیشکر، و غیره به دست می آید.
فرآیند خمیرسازی سلولز را از این اجزاء جدا کرده و سپس این سلولز به کاغذ تبدیل می شود.
بسته به نوع محصول نهایی مورد نظر، ماده ی خام تغییر می کند، به این معنی که چوب و تفاله ی نیشکر برای تولید کاغذ با درجه پایین و متوسط، کاغذ روزنامخ برای تولید کاغذهای با کیفیت بالا مورد استفاده است. در حالی که مواد باقیمانده بی مصرف برای تولید کاغذهای نوشتاری با اندازه ی کوچک به کار می رود.
مواد شیمیایی به کار رفته در فرآیند تولید خمیر کاغذ هیدروکسید سدیم، سولفات سدیم، بیوسولفیت کلسیم و سولفیت سدیم هستند.

فرآیند تولید

مواد خام ( بخصوص کنده های چوبی ) قبل از هضم باید خیس شود، پوست آن کنده شده و ریزریز گردد. خیس کردن باعث نرم شدن پوست درخت گردیده و شیره ی درخت را حذف می کند. پوست نرم شده ی کنده، به وسیله ی وسایل مکانیکی جدا می شود. کنده ها سپس به قطعات کوچکتر خرد شده و هضم می شود.
مواد شیمیایی مورد استفاده شامل سولفید سدیم هیدروکسیدسدیم و کربنات سدیم می باشد.
فاضلاب تولید شده در اینجا مایع سیاه رنگ بدبویی است که شامل مواد شیمیایی بدون واکنش و دیگر ناخالصی های چوب می باشد.
خمیر کاغذ هضم شده ای که به طور طبیعی سلولز در آن وجود دارد، با آب شسته می شود که این امر سبب تولید پساب قهوه ای رنگی حاصل از شست و شو می کند. سپس این خمیر کاغذ برای حذف خرده چوب های ریز و فرآوری نشده غربال می شود.
حجم فاضلاب تولید شده به طبیعت مواد خام بستگی داشته و در محدوده بین 150-500 مترمکعب در هر تن خمیر کاغذ خشک تولید شده می باشد.

اثرات آلودگی

اثرات آلودگی تخلیه فاضلاب خام کارخانه ی کاغذ در زیر آمده است:
1. کاهش اکسیژن در آب های پذیرنده
2. حضور رنگ های نامطلوب، بو و مزه در آب
3. کاهش فتوسنتز
4. تشکیل بستر مواد معلق ته نشین شده در کف آب های پذیرنده
5. مرگ ماهی ها
6. افزایش سمیت در محیط های آبی به دلیل شکل گیری مرکاپتان ها، پنتا کلروفنل ها، سدیم پنتا کلروفنات ها و ...

ویژگی های فاضلاب کاغذ و مقواسازی

فاضلاب معمولا به طور ذاتی قلیایی بوده و دارای مواد معلق، کل جامدات و COD بالا می باشد و BOD نسبتا پایینی دارد.

تصفیه فاضلاب

فاضلاب ناشی از صنایع خمیر کاغذ و کاغذ، به طبیعت فاضلاب و کیفیت جریان پساب تصفیه شده وابسته است که ممکن است قبل از تخلیه به محیط و با استفاده از روش های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی یا ترکیبی از روش های مذکور مورد استفاده قرار گیرد. در فرآیند تصفیه، حذف رنگ مهمترین نیاز می باشد.

تصفیه فاضلاب کاغذ سازی,تصفیه فاضلاب مقواسازی,انعقاد الکتریکی

تصاویر تصفیه فاضلاب کاغذ و مقواسازی به روش انعقاد الکتریکی

با عنایت به ساخت راکتورهای PECR در شرکت مهندسین پالود صنعت نیکان ، پیشنهاد این شرکت برای تصفیه فاضلاب کاغذ و مقواسازی استفاده از تلفیق دو روش تصفیه PECR به عنوان پیش تصفیه الکترو شیمیایی و تصفیه بیولوژیکی بی هوازی UABR هوازی حوضچه ی IFAS می باشد.

مقالات حوزه تصفیه فاضلاب

`
دانلود کاتالوگ

دفتر مرکزی: کیلومتر 9 جاده مخصوص ( تهران - کرج ) - بلوار اصلی تهرانسر - نبش خیابان ششم - ساختمان ایرانیان - واحد 8
تلفن : 20 - 44566419 (21) 98+
فکس : 44513120 (21) 98+
همراه : 9121872360 98+
ایمیل : info@psne.ir