تصفيه فاضلاب صنایع تولید کود

کودهای شیمیایی را می توان به این گروه ها تقسیم بندی کرد
۱- نیتروژنه: مانند اوره ، آمونیوم سولفاته، آمونیوم نیتراته،آمونیوم کلریدی
۲- فسفاته: مانند سوپر فسفات ها
۳- ترکیبی: مانند فسفات آمونیوم و آمونیوم سولفاته- فسفاته
۴- پتاسه
مواد شیمیایی مورد نیاز در تولید این کودها عمدتا اسیدسولفوریک ، اسید نیتریک، نفتا ، دی اکسیدکربن و اسید فسفریک هستند.
معمولا این صنایع، این اسیدها را در داخل خود کارخانه تولید می کنند.
مواد شیمیایی خام مورد نیاز معمولا در هنگام تولید فرآورده های اصلی به وجود می آیند.
برای مثال آمونیاک بی آبی که در واکنش با اسید سولفوریک به کار می رود، معمولا به عنوان محصول جانبی از سایر فرآورده های تولید به دست می آید.
سنگ گچ به دست آمده از فرآیند کودهای فسفاته، با آمونیاک و دی اکسیدکربن واحد آمونیاک سازی واکنش می دهد.
سولفات کلسیم که در طی فرآیند تولید کودهای سوپر سولفاته به وجود می آید، در تولید سولفات آمونیوم به کار می رود‌

منابع تولید فاضلاب:

از منابع تولید فاضلاب می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- آب به کار رفته در فرآیندها
۲- فرآیند تولید محصولات واسطه ای
۳- محصولات نهایی
۴- فاضلاب های روغنی خروجی از کمپرسورخانه و بویلرها
۵- آب شست و شوی خروجی از برج های شوینده گاز
۶- آب ناشی از شست و شو و احیا مجدد در واحد نمک زدایی
۷- تخلیه ناگهانی از برج های خنک کننده و بویلرها
۸- فنل ها و سیانیدها
این مقادیر بسته به نوع ماده خام مصرفی، روش تولید، اقدامات کنترلی داخلی، اقدامات مربوط به استفاده مجدد و بازچرخش، در دامنه وسیعی متغیر هستند.

دفع فاضلاب:

روش های دفع شامل موارد زیر هستند:
1- دفع در دریا:
حداقل تصفیه مورد نیاز قبل از دفع، حذف ترکیباتی است که می تواند سبب صدمه، خوردگی یا تشکیل رسوب در پمپ ها، لوله ها و خروجی ها شود. به علاوه، یک مطالعه جامع در مورد جریان های اقیانوسی و خصوصیات مربوط به اختلاط آن ها به منظور انتخاب طول مناسب خروجب ضروری است.
۲- دفع به رودخانه:
3- تصفیه مورد نیاز شامل حذف ترکیبات سنی به منظور جلوگیری از مرگ ماهی ها، جلوگیری از آسیب به منابع آبی در پایین دست جلوگیری از اوتریفیکاسیون می باشد.
۳- دفع در زمین:
5- حذف آلاینده های مضر برای ارگانیسم های خاک و کاهش کل جامدات محلول به کمتر از ۲۱۰۰ میلی گرم در لیتر. رسیدن به شرایط ذکر شده مشکل است ( مگر با رقیق سازی).
به علاوه، زمین مورد نیاز می تواند از ۱۰ تا ۲۰ هکتار به ازای هر ۱۰۰۰ مترمکعب فاضلاب رقیق شده متغیر باشد، ضریب رقت در گسترده ۳ تا ۴ می باشد. بنابراین این گزینه در شرایطی عملی است که زمین و آب کافی برای رقیق سازی وجود داشته باشد.
تصفیه موثر زمانی حاصل می شود که فاضلاب ها قبل از اختلاط به صورت جداگانه جمع آوری و تصفیه شود‌.
جریان هایی که نیازمند تصفیه جداگانه هستند شامل این موارد می باشند:
۱- فاضلاب های روغنی
۲- فاضلاب های اسیدی ناشی از احیای مجدد سیستم های تبادل کاتیونی
۳- فاضلاب های فسفاتی و فلوئوریدی خروجی از واحدهای تولید کود فسفاتی

تصفیه فاضلاب های صنعتی

`
دانلود کاتالوگ

دفتر مرکزی: کیلومتر 9 جاده مخصوص ( تهران - کرج ) - بلوار اصلی تهرانسر - نبش خیابان ششم - ساختمان ایرانیان - واحد 8
تلفن : 46-44569945(21) 98+
فکس : 44596738 (21) 98+
همراه : 9121872360 98+
ایمیل : info@psne.ir